آرشیو برچسب : کشیدن دندان شیری

دندان های شیری دندان های شیری : هر انسانی در طول زندگی خود دارای دوسری دندان است، دندانهای شیری و دندان های دائمی که تعداد دندان های شیری ۲۰ عدد و تعداد دندان های دائمی ۳۲ عدد است. سیر روند رشد دندان های شیری به طور معمول اولین دندانهای شیری از ۶ ماهگی شروع به […]