آرشیو برچسب : محیط دندانپزشکی

سهل انگاری در درمان دندانپزشکی سهل انگاری در درمان دندانپزشکی : ممکن است والدین به دلیل اینکه کودک درد دندانی ندارد و داشتن باور غلطی که دندان های شیری موقتی هستند از مراجعه به دندانپزشکی اطفال سهل انگاری کنند. دندانپزشک اطفال نباید والدین را برای سهل انگاری در درمان سرزنش نماید و باید با صحبت […]

اطلاع رسانی به والدین در دندانپزشکی اطلاع رسانی به والدین در دندانپزشکی از نظر مراجعه کننده از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد، زمانی که والدین به دنبال انتخاب یک دندانپزشک اطفال خوب هستند، برخورد اولیه و محیط دندانپزشکی ابتدا نظر والدین را به خود جلب می نماید. دندانپزشک کودکان باید نحوه تعامل با والدین را […]

دندانپزشک کودکان دندانپزشک کودکان : مهمترین و اصلی ترین مورد قبل از مراجعه به دندانپزشکی انتخاب دندانپزشک کودکان خوب است به این خاطر که کودک اولین مراجعه به دندانپزشکی اطفال را تجربه می کند و داشتن تجربه لذت بخش تاثیر بسزایی در مراجعات بعدی خواهد داشت. بهداشت دهان و دندان کودک از اهمیت بسزایی برخوردار […]