آرشیو برچسب : دندانپپزشک اطفال در تهران

ترمیم دندان یکی از رایج ترین روش های ترمیم دندان در دندانپزشکی کودکان پر کردن با آمالگام ، کامپوزیت ، گلاس آینومر و غیره می باشد. پرکردن دندان هم بر روی دندان های شیری و هم بر روی دندان های دائمی قابل انجام می باشد. دلایل ترمیم دندان کودکان چیست؟ برای ترمیم دندان کودکان دلایل […]